FPT Engineering s.c.

Projektowanie, Nadzór, Doradztwo

Dział elektryczny FPT Engineering s.c. oferuje swoje usługi w zakresie:

Instalacji elektrycznych

 • Instalacje zasilające
 • Instalacje rozdziału energii
 • Instalacje oświetleniowe
 • Instalacje przeciwprzepięciowe
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje uziemiające
 • Instalacje ochrony przeciwporażeniowej 
 • Instalacje połączeń wyrównawczych
 • Instalacje zasilania awaryjnegoInstalacji słaboprądowych

 • Instalacje telefoniczne
 • Instalacje komputerowe (LAN)
 • Instalacje antenowe
 • Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP)
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)
 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV)
 • Systemy Kontroli Dostępu (KD)
 • Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS)


Pomiarów

 • Instalacji elektrycznych
 • Instalacji teletechnicznych